Biuletyn Informacji Publicznej
Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kartuzach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kpwik.kartuzy.pl

Treść strony

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. zostało utworzone na podstawie Uchwały nr XXIX/237/96 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 listopada 1996 roku. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła w dniu 1 stycznia 1997 roku, reprezentuje ją Zarząd Spółki, powołany przez Radę Nadzorczą, wybierany przez Zgromadzenie Wspólników. Przedsiębiorstwo jest Spółką prawa handlowego, gdzie całość udziałów w kapitale zakładowym obejmuje Gmina Kartuzy.

 

Przedmiot działalności KPWiK

 •  pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 •  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 •  roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 •  wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 •  transport drogowy towarów
 •  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 •  działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 •  pozostałe badania i analizy techniczne
 •  wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 •  wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • działalność obiektów sportowych
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
   

Obszar działania

KPWiK eksploatuje na terenie gminy Kartuzy 10 stacji uzdatniania wody z 34 studniami głębinowymi, Oczyszczalnię Ścieków w Kartuzach i 32 zbiorcze przepompownie ścieków. Dostarcza wodę dla 31 tys. mieszkańców skupionych na terenie 20 528 ha. Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 393 km, natomiast sieci kanalizacji sanitarnej 201 km (stan na dzień 31.12.2013 r.).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  data wytworzenia: 2016-04-15
 • opublikował: Grzegorz Laskowski
  data publikacji: 2016-04-15 13:34
 • zmodyfikował: Grzegorz Laskowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-15 13:35

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8491
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-04-16 18:13:34