Biuletyn Informacji Publicznej
Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kartuzach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kpwik.kartuzy.pl

Treść strony

CENA WODY I ŚCIEKÓW

 

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028.) w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach, która będzie obowiązywać od 1 listopada 2023 r.

  • poniższe stawki są kwotami netto, do ceny należy dodać 8% podatku VAT
Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat  

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

2

3

4

5

Grupa 1

Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego z wysyłką faktury pocztą

-cena wody (zł/m³)

-stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c

4,19

10,53

4,33

10,72

4,39

10,91

Grupa 2

Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań podwodomierza głównego z wysyłką faktury w formie elektronicznej

-cena wody (zł/m³)

-stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c

4,19

7,61

4,33

7,74

4,39

7,94

Grupa 3

Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług pobierający wodę do spożycia przez ludzi, korzystający z lokalów w budynku wielolokalowym rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym z wysyłką faktury pocztą

- cena wody (zł/m³)

- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c

4,19

7,38

4,33

7,50

4,39

7,64

Grupa 4

Gospodarstwa domowe, odbiorcy usług pobierający wodę do spożycia przez ludzi, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym z wysyłką faktury w formie elektronicznej

- cena wody (zł/m³)

- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c

 

4,19

4,54

4,33

4,61

4,39

4,68

Grupa 5

Pozostali odbiorcy pobierający wodę do celów działalności usługowej, produkcyjnej oraz do utrzymania obiektów użyteczności publicznej, w tym gmina pobierająca wodę do celów, o których mowa w art. 22 Ustawy, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego z wysyłką faktury pocztą

- cena wody (zł/m³)

- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c

 

4,22

10,53

4,37

10,72

4,42

10,91

Grupa 6

Pozostali odbiorcy pobierający wodę do celów działalności usługowej, produkcyjnej oraz do utrzymania obiektów użyteczności publicznej, w tym gmina pobierająca wodę do celów, o których mowa w art. 22 Ustawy, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego z wysyłką faktury w formie elektronicznej

- cena wody (zł/m³)

- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c

 

4,22

7,61

4,37

7,74

4,42

7,94

Grupa 7

Pozostali odbiorcy pobierający wodę do celów działalności usługowej i produkcyjnej rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza zainstalowanego na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym z wysyłką faktury pocztą

- cena wody (zł/m³)

- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c

 

4,22

7,38

4,37

7,5

4,42

7,64

Grupa 8

Pozostali odbiorcy pobierający wodę do celów działalności usługowej i produkcyjnej rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza zainstalowanego na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym z wysyłką faktury w formie elektronicznej

- cena wody (zł/m³)

- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c

 

4,22

4,54

4,37

4,61

4,42

4,68

 

Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki
Wyszczególnienie      

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1 2 3 4 5

Grupa 1
Gospodarstwa domowe

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m³) 8,72 8,93 8,98

Grupa 2
Pozostali odbiorcy

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m³) 8,72 8,93 8,98

Wysokość opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Wzór wyliczenia wysokości opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Płatności za wodę i ścieki można dokonywać

 

1. przelewem na konto bankowe:  

z dniem 18.04.2016 każdemu klientowi został nadany indywidailny numer rachunki bankowego, na który należy wpłacać należności. Szczegółowy numer konta będzie widniał na fakturach wystawionych od 18.04.2016. Prosimy o dokonywanie przelewów na nowe numery kont.

Włat można dokonać również na konto: bank millenium 08 1160 2202 0000 0000 5775 6497. W tytule przelewu należy podać numer faktury oraz numer klienta

2. Polecenie zapłaty - Aktywacja usługi jest jednorazowa i polega na złożeniu zgody na obciążanie rachunku bankowego Klienta przez KPWiK Sp. zo.o. Od tego momentu, na podstawie wystawionej zgody, nasze przedsiębiorstwo same inicjuje opłacanie każdej kolejnej płatności. Więcej informacji na tej stronie: Polecenie zapłaty

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2021-07-08 13:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11914
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-26 09:13:45