Biuletyn Informacji Publicznej
Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kartuzach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kpwik.kartuzy.pl

Treść strony

Ogólne warunki zamontowania podlicznika do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej na cele : - podlewanie ogrodu obowiązujące na terenie gminy Kartuzy:

1. Wypełnienie i złożenie wniosku o montaż dodatkowego wodomierza wraz z
załącznikami.
2. Uzgodnić z działem technicznym miejsce montażu podlicznika.
3. Podlicznik musi znajdować się w pomieszczeniu wewnątrz budynku przed wyjściem
rury na zewnątrz.
4. Podlicznik musi być co najmniej o jeden rozmiar średnicy mniejszy od rury
zasilającej .
5. Za podlicznikiem zaleca się zamontowanie zaworu antyskażeniowego w celu
uniknięcia skażenia wtórnego instalacji wewnętrznej.
6. Przed podlicznikiem należy zamontować zawór odcinający.
7. Kran do podlewania musi być zamontowany na zewnątrz budynku.
8. Podlicznik pozostaje w konserwacji właściciela posesji i co 5 lat powinien być
legalizowany.
9. Należy umożliwić swobodny dostęp do podlicznika w celu jego odczytu.
10. Zgłosić do działu technicznego lub działu obsługi klienta prawidłowe zamontowanie
podlicznika celem odbioru, oplombowania i jego zarejestrowania.
11. Po opłaceniu kwoty za oplombowanie następuje odliczanie opłaty za kanalizację
zgodnie z dostarczonym aneksem. Za podlicznik nie pobiera się abonamentu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta (tel. 58 681 04 54)

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza opomiarowującego bezpowrotnie zużytą wodę należy przeanalizować koszy związane z montażem wodomierza oraz korzyści wynikających z prowadzenia rozliczeń w oparciu o jego wskazania.
Montaż wodomierza może przynieść zakładane efekty tylko wtedy, gdy ilość wody zużywanej do podlewania ogrodu, będzie znaczna. W przeciwnym wypadku koszt całego przedsięwzięcia może przekroczyć korzyści z niego wynikające.

Korzyści z montażu podwodomierza:
• niższe wartości faktur, spowodowane zmianą sposobu rozliczeń z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków,
• możliwość dokładnej kontroli ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków
Koszty, konieczne do poniesienia:
• koszt zakupu wodomierza posiadającego ważną cechę legalizacyjną i plomby
• koszt materiału i robocizny związany z montażem wodomierza
• koszt związany z przeprowadzeniem kontroli montażu, odbiorem, oplombowaniem i okresową (co 5 lat) legalizacją wodomierza

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
    data wytworzenia: 2016-04-16
  • opublikował: Grzegorz Laskowski
    data publikacji: 2016-04-16 20:50
  • zmodyfikował: Grzegorz Laskowski
    ostatnia modyfikacja: 2016-04-16 20:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2674
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-04-16 20:51:12