Biuletyn Informacji Publicznej
Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kartuzach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kpwik.kartuzy.pl

Treść strony

Ogólne warunki zamontowania podlicznika do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej na cele (podlewanie ogrodu obowiązujące na terenie gminy Kartuzy):

 1. Wypełnienie i złożenie wniosku o montaż dodatkowego wodomierza wraz z załącznikami.
 2. Uzgodnić z działem technicznym miejsce montażu podlicznika.
 3. Podlicznik musi znajdować się w pomieszczeniu wewnątrz budynku przed wyjściem rury na zewnątrz.
 4. Podlicznik musi być co najmniej o jeden rozmiar średnicy mniejszy od rury zasilającej.
 5. Za podlicznikiem zaleca się zamontowanie zaworu antyskażeniowego w celu uniknięcia skażenia wtórnego instalacji wewnętrznej.
 6. Przed podlicznikiem należy zamontować zawór odcinający.
 7. Kran do podlewania musi być zamontowany na zewnątrz budynku.
 8. Podlicznik pozostaje w konserwacji właściciela posesji i co 5 lat powinien być legalizowany.
 9. Należy umożliwić swobodny dostęp do podlicznika w celu jego odczytu.
 10. Zgłosić do działu technicznego lub działu obsługi klienta prawidłowe zamontowanie podlicznika celem odbioru, oplombowania i jego zarejestrowania.
 11. Po opłaceniu kwoty za oplombowanie następuje odliczanie opłaty za kanalizację zgodnie z dostarczonym aneksem. Za podlicznik nie pobiera się abonamentu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta - tel. +48 58 681 04 54.

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza opomiarowującego bezpowrotnie zużytą wodę należy przeanalizować koszy związane z montażem wodomierza oraz korzyści wynikających z prowadzenia rozliczeń w oparciu o jego wskazania.

Montaż wodomierza może przynieść zakładane efekty tylko wtedy, gdy ilość wody zużywanej do podlewania ogrodu, będzie znaczna. W przeciwnym wypadku koszt całego przedsięwzięcia może przekroczyć korzyści z niego wynikające.

Korzyści z montażu podwodomierza:

 • niższe wartości faktur, spowodowane zmianą sposobu rozliczeń z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków,
 • możliwość dokładnej kontroli ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków.

Koszty, konieczne do poniesienia:

 • koszt zakupu wodomierza posiadającego ważną cechę legalizacyjną i plomby,
 • koszt materiału i robocizny związany z montażem wodomierza,
 • koszt związany z przeprowadzeniem kontroli montażu, odbiorem, oplombowaniem i okresową (co 5 lat) legalizacją wodomierza.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  data wytworzenia: 2016-04-16
 • opublikował: Grzegorz Laskowski
  data publikacji: 2016-04-16 20:50
 • zmodyfikował: Grzegorz Laskowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-16 20:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7274
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-04-16 20:51:12