Biuletyn Informacji Publicznej
Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kartuzach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kpwik.kartuzy.pl

Treść strony

KPWiK Sp. z o o. zaopatruje swoich odbiorców w wodę wysokiej jakości, spełniającej wszystkie parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 z 2007., poz. 417). Woda z systemu wodociągowego poddawana jest stałej kontroli przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku i Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kartuzach. Ponadto KPWiK prowadzi częste wewnętrzne kontrole we własnym laboratorium

 

Ścieki z Kartuz, Grzybna, Prokowa, Sitna, Borowa oraz z  Dzierżążna oczyszczane są w Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach, natomiast z Brodnicy Dolnej i Kiełpina w Oczyszczalni Ścieków w Sławkach.

Oczyszczone ścieki spełniają wszystkie parametry określone przepisami.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
    data wytworzenia: 2016-04-17
  • opublikował: Grzegorz Laskowski
    data publikacji: 2016-04-17 11:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6987
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-04-16 18:54:37