Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. zostało utworzone na podstawie Uchwały nr XXIX/237/96 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 listopada 1996 roku. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła w dniu 1 stycznia 1997 roku, reprezentuje ją Zarząd Spółki, powołany przez Radę Nadzorczą, wybierany przez Zgromadzenie Wspólników. Przedsiębiorstwo jest Spółką prawa handlowego, gdzie całość udziałów w kapitale zakładowym obejmuje Gmina Kartuzy.

 

Przedmiot działalności KPWiK

 •  pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 •  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 •  roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 •  wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 •  transport drogowy towarów
 •  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 •  działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 •  pozostałe badania i analizy techniczne
 •  wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 •  wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • działalność obiektów sportowych
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
   

Obszar działania

KPWiK eksploatuje na terenie gminy Kartuzy 10 stacji uzdatniania wody z 34 studniami głębinowymi, Oczyszczalnię Ścieków w Kartuzach i 32 zbiorcze przepompownie ścieków. Dostarcza wodę dla 31 tys. mieszkańców skupionych na terenie 20 528 ha. Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 393 km, natomiast sieci kanalizacji sanitarnej 201 km (stan na dzień 31.12.2013 r.).

 • autor informacji: Grzegorz Laskowski
  data wytworzenia: 2016-04-15
 • opublikował: Grzegorz Laskowski
  data publikacji: 2016-04-15 13:34
 • zmodyfikował: Grzegorz Laskowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-15 13:35

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1501
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-16 18:13

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Mściwoja II 4, 83 - 300 Kartuzy

Stacja Uzdatniania Wody w Kartuzach:
Kartuzy, ul. Wzgórze Wolności, tel. +48 58 681 06 02

Oczyszczalnia Ścieków w Kartuzach:
Kartuzy, ul. Sambora, tel. +48 58 681 06 91

Kartuska Pływalnia Nëczk:
Kartuzy, Osiedle Wybickiego 36, tel. +48 58 685 44 84
e-mail: plywalnia@bip.kpwik.kartuzy.pl

Dane kontaktowe

Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 3):

tel. +48 58 681 04 54
tel. +48 58 681 02 46
fax: +48 58 681 02 09

Adres e-mail: kpwik@kpwik.kartuzy.pl
Strona internetowa: www.kpwik.kartuzy.pl

Godziny załatwiania spraw

7:00-15:00

Zgłoszenie awarii - 24h:

994 (numer bezpłatny)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 122129
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-21 13:23

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl