Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

KROK 1. Uzyskanie zapewnienia dostaw wody i/lub odbioru ścieków
Inwestor składa wniosek o uzyskanie informacji czy w rejonie planowanej inwestycji istnieją sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Do wniosku należy dołączyć wyrys z mapy zasadniczej. Wydanie zapewnienia jest bezpłatne. Termin uzyskania warunków technicznych wynosi ok 2 tygodni.
Pobierz wniosek

KROK 2. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.
Inwestor składa wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci lub jeśli konieczna jest rozbudowa sieci, warunków technicznych wykonania i przyłączenia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. Do wniosku należy dołączyć wyrys z mapy zasadniczej. Warunki techniczne wykonania zachowują ważność przez okres 2 lat od dnia ich wydania. Wydanie warunków technicznych jest bezpłatne. Termin uzyskania warunków technicznych wynosi ok 3 tygodni.
Pobierz wniosek

KROK 3. Uzyskanie uzgodnienia dokumentacji.
Na podstawie wydanych warunków Inwestor zleca opracowanie dokumentacji projektowej, która musi uzyskać od przedsiębiorstwa odpowiednie uzgodnienie. Postępowanie sprawdzające projektu przeprowadzane jest na podstawie pisemnego wniosku składanego przez Inwestora lub upoważnionego przez niego projektanta. Do zlecenia uzgodnienia należy dołączyć 2 egzemplarze dokumentacji projektowej.
Termin uzgodnienia dokumentacji wynosi do 3 tygodni od daty złożenia wniosku.
Uzgodnienie jest odpłatne zgodnie z cennikiem usług Spółki, dostępnym na stronie www.kpwik.kartuzy.pl.
Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji projektowej będzie wydawany zleceniodawcy.
Pobierz wniosek

KROK 4. Odbiory techniczne i włączenia do sieci.
I. Przyłączenie do nieruchomości nie wymaga budowy sieci wodociągowej i/lub ściekowej oraz jest wykonywane na zgłoszenie w odpowiednim urzędzie.
Do odbioru technicznego przyłączenia nieruchomości można przystąpić po uzyskaniu uzgodnień projektowych, zgodnych z wydanymi przez KPWiK Sp. z o.o. warunkami przyłączenia nieruchomości do zewnętrznej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
Odbiór techniczny musi być dokonany w otwartym wykopie i następuje po powiadomieniu kierownika inwestycji i usług (tel. 58 681 04 54 wew.39) na 2 dni przed terminem odbioru. Wszelkie prace związane z czynną siecią wodociągową i/lub kanalizacyjną muszą być prowadzone pod ścisłym nadzorem służb eksploatacyjnych Spółki z wcześniejszym uzgodnieniem przez Wykonawcę sposobu wykonania wcinki.
Odbiór techniczny jest odpłatny zgodnie z cennikiem usług KPWiK Sp. z o.o. dostępnym na stronie www.kpwik.kartuzy.pl.

II. Przyłączenie do nieruchomości wymaga budowy sieci wodociągowej i/lub ściekowej.
Realizacja inwestycji jest uzgadniana indywidualnie z inwestorem na podstawie pisemnego wniosku. Finansowanie rozbudowy sieci określane jest na podstawie kalkulacji aspektów ekonomicznych i techniczno-rozwojowych.

KROK 5. Montaż wodomierzy.
Wodomierze główne są dostarczane i montowane przez Spółkę i na  jej koszt po zakończeniu odbioru końcowego. Klient jest zobowiązany zabezpieczyć wodomierz przed uszkodzeniem mechanicznym, kradzieżą lub usunięciem plomb oraz chronić go przed niską temperaturą, zalaniem wodami gruntowymi i innymi działaniami mogącymi zakłócić jego pracę. Przedsiębiorstwo przeprowadza okresowe kontrole funkcjonowania wodomierzy oraz ich legalizację.

KROK 6. Zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.
Usługi w zakresie dostawy wody i/lub odprowadzenia ścieków realizowane są na podstawie pisemnej umowy zawartej między KPWiK Sp. z o.o. a odbiorcą usług. Zawarcie umowy następuje na podstawie wniosku odbiorcy, którego nieruchomość została przyłączona do sieci.
Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej KPWiK Sp. z o.o. - www.kpwik.kartuzy.pl.
 

  • autor informacji: Grzegorz Laskowski
    data wytworzenia: 2016-04-16
  • opublikował: Grzegorz Laskowski
    data publikacji: 2016-04-16 20:07
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2017-03-20 08:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 871
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-20 08:32

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Mściwoja II 4, 83 - 300 Kartuzy

Stacja Uzdatniania Wody w Kartuzach:
Kartuzy, ul. Wzgórze Wolności, tel. +48 58 681 06 02

Oczyszczalnia Ścieków w Kartuzach:
Kartuzy, ul. Sambora, tel. +48 58 681 06 91

Kartuska Pływalnia Nëczk:
Kartuzy, Osiedle Wybickiego 36, tel. +48 58 685 44 84
e-mail: plywalnia@bip.kpwik.kartuzy.pl

Dane kontaktowe

Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 3):

tel. +48 58 681 04 54
tel. +48 58 681 02 46
fax: +48 58 681 02 09

Adres e-mail: kpwik@kpwik.kartuzy.pl
Strona internetowa: www.kpwik.kartuzy.pl

Godziny załatwiania spraw

7:00-15:00

Zgłoszenie awarii - 24h:

994 (numer bezpłatny)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 120374
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-14 09:14

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl