Biuletyn Informacji Publicznej
Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kartuzach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kpwik.kartuzy.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

2.7.2021 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Modernizacja i remont stacji dmuchaw Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach wraz z wymianą urządzeń
data opublikowania zdarzenia: 2021-08-17 13:01
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2021-08-17
Data końca składania ofert: czwartek 2021-09-02 godz. 12:00
Oznaczenie: 2.7.2021
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy

 

2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie:

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kartuzach, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony (relulaminowy).

4. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i remont kapitalny stacji dmuchaw  Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach wraz z wyminą urządzeń.    

Zakres remontu kapitalnego i modernizacji obejmuje prace polegające na demontażu istniejących urządzeń, odnowieniu całej stacji, wymianie instalacji i montażu nowych urządzeń: 5 dmuchaw wraz z armaturą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

5. Sposób uzyskania SWZ:

Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest w załączonych do niniejszego ogłoszenia plikach.

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Elżbieta Pruszak
  data dodania: 2021-08-17 13:01
Załączniki:
 • SWZ1.9MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-08-17 13:03
 • Formularz ofertowy23.33kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-08-17 13:03
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia1.2MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-08-17 13:03
 • Oświadczenie17.9kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-08-17 13:03
 • Wykaz wykonanych robót39.5kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-08-17 13:03
 • Wzór umowy1.3MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-08-17 13:03
 • Informacja RODO267.64kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-08-17 13:03
 • Rysunek techniczny128.33kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Elżbieta Pruszak
   data dodania: 2021-08-17 13:03
[drukuj]