Biuletyn Informacji Publicznej
Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kartuzach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kpwik.kartuzy.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

2.7.2021 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
wyjaśnienie pytań nr 2
data opublikowania zdarzenia: 2021-08-30 08:30
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SWZ
Oznaczenie: 2.7.2021
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienie nr 2

 

pytań w sprawie postępowania przetargowego nr 2.7.2021. Nazwa zadania: Modernizacja i remont stacji dmuchaw Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach wraz z wymianą urządzeń.

 

Pytanie 1. W wyjaśnieniach z dnia 25.08.2021 punkt 3 w odpowiedzi Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza wykazanie się  Wykonawcy doświadczeniem  i wiedzą zgodnie z SWZ Rozdział V pkt 1. pkt 3), iż spełnia warunek wymaganych dmuchaw śrubowych w większej ilości i mocy ale wykonanej poprzez montaż  3 dmuchaw śrubowych o mocy 55 kW każda oraz 3 dmuchaw śrubowych  o mocy 30 kW każda na jednym zadaniu inwestycyjnym (czyli mamy aż 6 dmuchaw o łącznej mocy 255kW) ?

 

Odpowiedź: Zamawiający uzna za wystarczające doświadczenie w wyżej opisanym zakresie dostaw dmuchaw pod warunkiem, że zrealizowano to zadanie łącznie z wykonaniem remontu pomieszczenia oraz systemu wentylacji.

W celu spełnienia warunku SWZ Rozdział V pkt 1. pkt 3 Wykonawca musi wykazać wykonanie minimum 2 modernizacji.

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
 • zdarzenie opublikował: Grzegorz Laskowski
  data dodania: 2021-08-30 08:27
Załączniki:
 • wyjaśnienia pytań nr 2461.35kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2021-08-30 08:28
[drukuj]