Biuletyn Informacji Publicznej
Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kartuzach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kpwik.kartuzy.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

2.4.2018 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostawa i uruchomienie stacji zlewnej przeznaczonej do odbioru ścieków dowożonych
data opublikowania zdarzenia: 2018-08-23 14:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2018-08-23
Data końca składania ofert: czwartek 2018-09-06 godz. 10:00
Oznaczenie: 2.4.2018
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest:

•    Wykonanie stacji zlewczej ścieków dowożonych, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi poniżej.
•    Przygotowanie koncepcji usytuowania w terenie wraz z wytycznymi budowlano instalacyjnymi.
•    Dostawa urządzenia na Oczyszczalnię Ścieków w Kartuzach
•    Dojazd serwisu, podłączenie, uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenie obsługi.
 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej plikach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
 • zdarzenie opublikował: Grzegorz Laskowski
  data dodania: 2018-08-23 14:42
Załączniki:
 • SIWZ2.4MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2018-08-23 14:46
 • 1. Formularz ofertowy34kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2018-08-23 14:46
 • 2. Oświadczenie33.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2018-08-23 14:46
 • 3. Wykaz osób do kontaktów34.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2018-08-23 14:46
 • 4. Wzór umowy537.47kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2018-08-23 14:46
Dostawa i uruchomienie stacji zlewnej przeznaczonej do odbioru ścieków dowożonych
data opublikowania zdarzenia: 2018-08-24 14:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: 2.4.2018
Szczegółowa informacja:

Zmiana treści SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2.4.2018. Nazwa zadania: Dostawa i uruchomienie stacji zlewnej przeznaczonej do odbioru ścieków dowożonych

Zamawiający dokonuje korekty terminu wykonania zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, IV. Termin wykonania zamówienia

Jest:

Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia – do 14 tygodni od dnia podpisania umowy

Ma być:

Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia – do 12 tygodni od dnia podpisania umowy

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2018-08-24 14:10
Załączniki:
 • Zmiana treści SIWZ486.42kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-08-24 14:13
 • SIWZ 535.02kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-08-24 14:13
 • 1. Formularz ofertowy.doc34kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-08-24 14:14
Dostawa i uruchomienie stacji zlewnej przeznaczonej do odbioru ścieków dowożonych
data opublikowania zdarzenia: 2018-09-12 13:05
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 2.4.2018
Szczegółowa informacja:

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

ENKO S.A.

ul. Dojazdowa 54,

44-100 Gliwice

która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym poniżej pliku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
 • zdarzenie opublikował: Grzegorz Laskowski
  data dodania: 2018-09-12 13:04
Załączniki:
 • Informacja o wyniku1MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2018-09-12 13:05
[drukuj]