Biuletyn Informacji Publicznej
Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kartuzach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kpwik.kartuzy.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

2.5.2018 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Usługa wywozu i zagospodarowania (na terenie województwa pomorskiego) osadu komunalnego - preparatu wapniowo-organicznego, wytworzonego na bazie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach w ilości ok. 5 600 Mg w 2019 r.
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-05 13:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2018-11-05
Data końca składania ofert: czwartek 2018-11-29 godz. 10:00
Oznaczenie: 2.5.2018
Szczegółowa informacja:
 • Sukcesywny wywóz osadu-preparatu wapniowo-organicznego, wytworzonego na bazie komunalnego osadu z atestem, przeznaczonego na cele rolnicze lub rekultywacje gruntów w ilości ok. 5 600 Mg w 2019 roku o uwodnieniu ok. 82% . Ilość suchej masy osadu - ok. 1000 Mg.
 • Odbiór własnym transportem prosto z taśmociągu partiami po 15-30 ton dziennie (czas załadunku ok. 10-12 godzin) i z placu składowego partiami od 100 ton do 500 ton według ilości określonych przez wytwórcę, nie rzadziej niż raz w miesiącu lub w terminie uzgodnionym z wytwórcą (zgodnie z przepisami) - załadunek własnym sprzętem wykonawcy i na koszt użytkownika osadu (wykonawcy usługi). O miejscu załadunku preparatu (taśmociąg czy plac składowy), częstotliwości i ilości wywozu osadu decyduje wytwórca osadu.
 • Zagospodarowanie osadu lub jego składowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa leży w gestii i koszcie użytkownika osadu-preparatu (wykonawcy usługi).
 • Wytwórca osadu zobowiązuje się do przesyłania użytkownikowi osadu (wykonawcy usługi) badań jakości osadu wykonywanych przez akredytowane laboratorium.
 • Użytkownika osadu (wykonawcy usługi) ponosi wszelką odpowiedzialność za stosowanie w/w osadów- preparatu, w sposób inny i na gruntach innych niż określił w dokumentach dołączonych do Oferty.
 • Transport osadu-preparatu musi odbywać się odpowiednio dostosowanymi pojazdami zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i odpowiednimi pozwoleniami
 • W miesiącach zimowych, gdy temperatura powietrza będzie ujemna osad będzie magazynowany na placu składowym oczyszczalni; przy dodatnich temperaturach powietrza i braku pokrywy śnieżnej oraz zmrożeń powierzchni gruntu w miejscach aplikowania, osad będzie załadowany na koszt Użytkownika osadu (wykonawcy usługi) do wywozu i zagospodarowania przez odbiorcę - użytkownika osadu (wykonawcy usługi)
 • ustalenie ilości odbieranego osadu następować będzie poprzez ważenie na wadze samochodowej lub za pomocą obmiaru przyjmując 1 m3 = 1 tona.

Szczegółowe informacje w załączonych poniżej plikach.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
 • zdarzenie opublikował: Grzegorz Laskowski
  data dodania: 2018-11-05 13:36
Załączniki:
 • SIWZ519.53kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-11-05 13:45
 • 1. Formularz ofertowy.docx21.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-11-05 13:45
 • 2 oświadczenie.docx20.54kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-11-05 13:45
 • 3 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.docx18.63kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-11-05 13:45
 • 4 wzór umowy.pdf526.52kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-11-05 13:45
Usługa wywozu i zagospodarowania (na terenie województwa pomorskiego) osadu komunalnego - preparatu wapniowo-organiczego, wytworzonego na bazie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach w ilości ok. 5 600 Mg w 2019 r
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-29 14:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: 2.5.2018
Szczegółowa informacja:

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 274 400 zł netto, 337 512 zł brutto.

W terminie do dnia 29.11.2018 do godziny 10:00 złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.

246400zł netto

266112zł brutto

2

Konsorcjum: Lider-PPHU „KAMROL” Wincenty Rogacki Rataje ul. Kwiatowa 17, 64-800 Chocież; Partner - PPHU „KAMROL” Fabian Mróz ul. Mostowa 9, 64-800 Chocież

257600 zł netto

278208 zł brutto

3

Biotrans Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Wysoka 53, 83-212 Bobowo

235 200 zł netto

254 016 zł brutto

4

Geotrans S.A. ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław

582400 zł netto

628 992 zł brutto

5

Kommunalservice Vornkahl Polska Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8

83-110 Tczew

271600 zł netto

293328 zł brutto

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
 • zdarzenie opublikował: Grzegorz Laskowski
  data dodania: 2018-11-29 14:00
Załączniki:
 • Informacja o treści złożonych ofert694.18kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-11-29 14:01
Usługa wywozu i zagospodarowania (na terenie województwa pomorskiego) osadu komunalnego - preparatu wapniowo-organicznego, wytworzonego na bazie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach w ilości ok. 5 600 Mg w 2019 r
data opublikowania zdarzenia: 2018-12-03 09:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 2.5.2018
Szczegółowa informacja:

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Firmę:

 

Biotrans Sp. z o.o. – lider konsorcjum,

Wysoka 53

83-212 Bobowo

 

która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę.

 

Szczegółowe informacje w załączonym poniżej dokumencie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
 • zdarzenie opublikował: Grzegorz Laskowski
  data dodania: 2018-12-03 09:19
Załączniki:
 • Zawiadomienie o wyborze oferty684.48kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-12-03 09:20
[drukuj]