Biuletyn Informacji Publicznej
Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kartuzach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kpwik.kartuzy.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

1.25.2018 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Sukcesywna dostawa siarczanu żelaza, dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach w 2019 roku
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-20 14:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2018-11-20
Data końca składania ofert: piątek 2018-11-30 godz. 10:00
Oznaczenie: 1.25.2018
Szczegółowa informacja:

Sukcesywna dostawa siarczanu żelaza Fe+3 - Fe2(SO4)3 o zawartości żelaza ogólnego minimum 11%, gęstości 1,54-1,58 g/cm3 (w temp. 200⁰C), dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach w 2019 roku w ilości ok. 96 ton. (nie mniej niż 72 tony)

Minimalna wielkość dostawy ok. 24 tony.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia o jedną dostawę tj. 24 tony.

Czas realizacji zamówienia partii dostawy – 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom do oferty należy dołączyć  atest lub inny dokument potwierdzający skład chemiczny produktu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
 • zdarzenie opublikował: Grzegorz Laskowski
  data dodania: 2018-11-20 14:18
Załączniki:
 • Ogłoszenie o planowanym zakupie442.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-11-20 14:20
 • 1 Formularz cenowy.doc30.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-11-20 14:20
 • 2 Oświadczenie.doc28kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-11-20 14:20
 • 3 umowa wzór.pdf402.12kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-11-20 14:20
 • 4 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.doc31kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-11-20 14:20
Sukcesywna dostawa siarczanu żelaza, dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach w 2019 roku
data opublikowania zdarzenia: 2018-12-03 09:35
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 1.25.2018
Szczegółowa informacja:

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

 

KEMIPOL Sp. z o.o.

72-010 Police

ul. Kuźnicka 6

 

która jako jedyna złożyła ofertę.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2018-12-03 09:36
Załączniki:
 • Informacja o wyniku531.36kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-12-03 09:36
[drukuj]