Biuletyn Informacji Publicznej
Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Kartuzach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kpwik.kartuzy.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

2.6.2016 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Sukcesywna dostawa, z możliwością tankowania, paliwa do pojazdów na terenie miasta Kartuzy oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej 95% w 2019 roku
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-07 14:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2018-11-07
Data końca składania ofert: wtorek 2018-11-27 godz. 10:00
Oznaczenie: 2.6.2016
Szczegółowa informacja:

Sukcesywna dostawa, z możliwością tankowania, paliwa do pojazdów na terenie miasta Kartuzy oleju napędowego w ilości ok. 40 000 l oraz etyliny bezołowiowej 95% w ilości

ok. 5 000 l  w 2019 roku.

Wykonawca od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. będzie dostarczał olej napędowy oraz etylinę bezołowiową 95% wg ceny dnia pomniejszoną o wysokość upustu wynikającego z oferty przetargowej

Szczegółowe informacje w załączonych poniżej plikach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
 • zdarzenie opublikował: Grzegorz Laskowski
  data dodania: 2018-11-07 14:01
Załączniki:
 • SIWZ503.02kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-11-07 14:03
 • 1. Formularz ofertowy21.28kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-11-07 14:03
 • 2. Formularz cenowy17.9kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-11-07 14:03
 • 3. Oświadczenie20.61kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-11-07 14:03
 • 4. Wykaz osób do kontaktu18.67kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-11-07 14:03
 • 5. Wzór umowy485.49kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-11-07 14:03
wyjaśnienie pytań
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-15 10:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 2.6.2018
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienie

pytań w sprawie postępowania przetargowego nr 2.6.2018. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa, z możliwością tankowania, paliwa do pojazdów na terenie miasta Kartuzy oleju napędowego w ilości ok. 40 000 l oraz etyliny bezołowiowej 95% w ilości ok. 5 000 l  w 2019 roku

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i tp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

 • 0zł netto za kartę nową
 • 10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy
 • 10zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.)

Odpowiedź. Zamawiający zaakceptuje takie warunki wydania i opłat za karty paliwowe. Regulamin Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ, w formie załącznika należy załączyć do oferty.

 

Pytanie 2. W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłączonej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność)?

Odpowiedź. Wykonawca musi zapewnić możliwości tankowania pojazdów Zamawiającego na terenie Kartuz.

 

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania w §2 złożenia zamówienia na karty flotowe przez Zamawiającego na dedykowanym portalu internetowym, do którego Zamawiający otrzyma dostęp po zawarciu umowy?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza i akcpetuje możliwość złożenia zamówienia na karty flotowe przez Zamawiającego na dedykowanym portalu internetowym.

 

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy – w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ, w formie załącznika stanowiącego integralną część umowy, pod warunkiem, że nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami. W przypadku, gdy wydanie nowych kart jest płatne - należy to uwzględnić w formularzu cenowym (w tabeli Lp. 3). Ilość kart 30 szt.

Regulamin należy załączyć w formie załącznika do oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
 • zdarzenie opublikował: Grzegorz Laskowski
  data dodania: 2018-11-15 10:08
Załączniki:
 • wyjaśnienie pytań1.2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-11-15 10:09
Sukcesywna dostawa, z możliwością tankowania, paliwa do pojazdów na terenie miasta Kartuzy oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej 95% w 2019 roku
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-28 09:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 2.6.2018
Szczegółowa informacja:

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

 

Oktan BiR Brzescy Sp. j.

83-334 Miechucino

ul. Kartuska 51

 

która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Szczegółowe informacje w załączonym poniżej dokumencie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
 • zdarzenie opublikował: Grzegorz Laskowski
  data dodania: 2018-11-28 09:02
Załączniki:
 • Informacja o wyniku1012.47kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Laskowski
  • załącznik opublikował: Grzegorz Laskowski
   data dodania: 2018-11-28 09:04
[drukuj]